Bina ve İşyeri Yönetimi

İzmir ve çevresinde profesyonel ve modern ekip ile site, bina, apartman ve işyeri yönetimi

Site, apartman, bina ve iş yeri yönetimini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde profesyonel ve tarafsız bir anlayışla yapmaktayız.

Site, apartman, bina ve iş yeri yönetimini nasıl yapıyoruz?

  • Tüm site, apartman, bina yada iş yerinin, malzeme ve kıymetlerin kira koşullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını düzenli olarak kontrol etmek,
  • Site, apartman ve bina bakım onarım çalışmaları ile rutin teknik bakım yapan firmaların kontrolünü yapmak, bu konuda gerekli olan raporları hazırlamak,
  • Site, apartman, bina ve iş yerinde  hizmet verilen tüm birimlerin günlük kontrollerini yapmak,
  • Site, apartman, bina ve iş yeri içinde yapılan programların kontrolü ve gerekli durumlarda bina sahipleri ile koordineli olarak değişiklikler yapmak,
  • Site, apartman, bina ve iş yerindeki aylık giderler ve programlar ile ilgili raporlama yapmak,
  • Site, apartman, bina ve iş yerindeki harcama bütçelerini kontrol etmek, bu konuda yeni bütçe hazırlamak ve gerekli raporları iş merkezi yönetimi kurulu başkanına yollamak,
  • Site, apartman, bina ve iş yerinin ihtiyacı olan ve yönetim kurulunun onayı ile alınmasına karar verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, bu konularda gerekli sözleşmeleri yapmak, bu konuda iş yeri yönetimine rapor hazırlamak,
  • Site, apartman, bina ve iş yerine ait bilanço ve bütçe çalışmalarını hazırlamak,
  • Ortak mekanlara ait aidatları hesaplamak, kiracılardan alımı takip etmek. Aidat toplama anahtarlarını hazırlamak,