Hizmetler

Egem Yönetim yaşam alanlarınız için huzurlu ve saygın yaşam öneriyor.

Profesyonel desteğimiz ile hem apartman, site veya iş yerinizdeki sorunlarınız tarafsız ve hukuka uygun çözülür, hem de diğer sakinlerle komşuluk ilişkileriniz bozulmadan huzurla yaşamaya devam edebilirsiniz.

Egem Yönetim Yöneticilik Faaliyetleri:

 

Site - Apartman Yönetiminde Denetleme ve Müşteri İlişkileri:

 • Defterlerinizin yıllık noter tasdikleri yaptırılır.
 • Site belirli günlerde ziyaret edilir ve genel kontrolleri yapılır. 
 • Site görevlisinin çalışması gözlemlenir ve sizin beklentiniz doğrultusunda bir çalışma programı hazırlanır.
 • Genel olarak ya da tüm dairelere gereken durumlarda uyarı ve bilgilendirmeler yapılır. Örneğin; site/apartman içerisinde uyulması gereken kurallar konusunda uyarılar ve  ilgili başka bilgilendirmeler.
  Binanızın risk durum ihtiyaçları olan sigorta şirketleri ile irtibatı sağlanır.
 • Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantılarınız usulüne uygun yapılır, alınan kararların KMK’ ya uygun olmasına dikkat edilir.
 • Denetim kurulu ile belirli aralıklarda toplantı düzenleyip bilgi alışverişinde bulunulur.
 • Düzenlenen anketler ile dilek ve şikayetler öğrenilir bu anketler sitenizin arşivinde muhafaza edilir.
 • Kat malikleri ile düzenli iletişim sağlanır ve sonuç değerlendirmeler kaydedilerek, gündeme getirilir.
 • Site / Apartman adına belediye ya da ilgili diğer kurumlara herhangi bir talep ile ilgili yazışmalar yapılır ve takip edilir.

Site - Apartman Yönetiminde Teknik Hizmetler ve Satın Alma:

 • Periyodik asansör bakımlarının yetkili firmalar tarafından takibinin sağlanması ve kontrol edilmesi.
 • Isıtma kazanları periyodik bakım ve arızalarının yetkili firma tarafından takibinin sağlanması.
 • Güvenlik, alarm ve yangın ihbar sistemlerinin kurulması.
 • Ortak anten sistemlerinin kurulması.
 • Otomatik bina giriş sistemlerinin kurulması ve arızalarının giderilmesi.
 • Haşere ilaçlama hizmetleri.
 • Site/Apartman görevlisi olmaması halinde temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi kontrol edilmesi.
 • Yangın söndürme cihazları, baca temizliği gibi tüm periyodik bakımlarım yaptırılması ve kontrol edilmesi.
 • Havuz ve bahçe bakımlarının yaptırılması ve kontrol edilmesi.
 • Binanızda su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, asansör, çatı, dış cephe ve diğer tüm ortak kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilerek, bakımlarının yapılması.
 • Sitenizin yoğaltım ihtiyaçlarının (temizlik malzemesi, ampul vb.) ve demirbaşlarının alımının gerçekleştirilmesi. 
 • Siteniz adına dışarıdan alınacak hizmetler (boya-çatı tadilat-mantolama-elektrik-su tesisatları vb.) için teklifler alınıp en uygun teklif üzerinden anlaşılıp sözleşme yapılarak, denetçiler kontrolünde işin yaptırılması.

Site - Apartman Yönetiminde Muhasebe ve İnsan Kaynakları:

 • Kat maliklerinin borç ve alacak durumlarının takibi yapılır.
 • Aidat ödemeleri her ay kapalı zarflar içinde hesap özeti olarak gönderilir.
 • Aidatlar her ayın 1–20 ‘si arasında ödenir, ödenmeyen aidatlara takip eden ay %5 yasal gecikme tazminatı uygulanır.
 • Aidatlar banka hesabına ya da siteniz adına bastırılmış seri numaralı makbuzla görevli aracılığı ile toplanır.
 • Denetim kuruluna her ay gelir-gider ve borç-alacak durumlarını gösterir raporlar gönderilir.
 • Sitenizde çalışan görevlilerinizin maaşlarının zamanında ödenmesi gerçekleştirilir.
 • SGK işe giriş bildirgeleri ve aylık SGK bildirgesi yapılır.
 • Site görevlilerinizin işe giriş çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilmesi gereken evraklar tanzim edilir.
 • Yıllık izin formları hazırlanır.
 • Özlük dosyası oluşturulur.
 • Kıdem tazminat fonu site/apartman bütçesi içerisinde ayrılması sağlanır ve takip edilir.

 

Site - Apartman Yönetiminde Hukuksal İşlemler:

 • Yasal süresinde ödenmeyen aidatlar için ihtar gönderilir.
 • İhtardan sonuç alınamadığı takdirde yasal işlemler başlatılarak aidatın tahsil yoluna gidilir.
 • Site / Apartman adına herhangi bir şirket ve kurumla ilgili bir dava gündeme gelmiş ise kat malikleri kurulu kararı ile takibi yapılır.
 • Site / Apartman içerisinde yönetim planı ve kanuna aykırı davranış gösteren herhangi bir daire ya da bir durum var ise gerekli ihtarlar gönderilir ve yine kat malikleri kurulu kararı ile takibi yapılır.