Mevzuat

Apartman, Site ve Bina Yönetimi ile ilgili Mevzuat

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Apartman, Site ve Bina Yönetimi ile ilgili Hukuki Mevzuat

 • Medeni Kanun
 • Borçlar Kanunu
 • Ceza Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • İcra İflas Kanunu
 • Gayrı Menkul Kiralama Hakkındaki Kanun
 • Özel Güvenlik Kanunu
 • Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu
 • Kimlik Bildirme Kanunu
 • Bilgi Edinme Kanunu


Apartman, Site ve Bina Yönetimi ile ilgili Teknik Mevzuat

 • Yapı Denetim Kanunu
 • İmar Yönetmeliği
 • Asansör Yönetmeliği
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği
 • Isı Yalıtım Yönetmeliği
 • Atıksu Deşarj Yönetmeliği
 • Yangından Korunma
 • Zorunlu Deprem Sigortası


Apartman, Site ve Bina Yönetimi ile ilgili İdari Mevzuat

 • Sosyal Sigortalar Kanunu
 • İş Kanunu
 • Sendikalar Kanunu
 • Yıllık Ücretli izin Yönetmeliği
 • Hafta Tatili Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Konut Kapıcıları
 • İş Süreleri Tüzüğü
 • Tüketici Koruma Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun