Yönetim

Egem Yönetim ile Profesyonel Site, Apartman, Bina ve İşyeri Yönetimi

Egem Yönetim, profesyonel yönetim eksikliğinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak için İzmir ve çevresinde sizinledir.

Egem Yönetim’in Site, Apartman, Bina ve İşyeri Yönetiminde sunduğu hizmetler:

  • Site, Apartman, Bina sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım el kitabının dağıtılması
  • Site, Apartman, Binaya ait bir web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
  • Site, Apartman, Bina Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
  • Site, Apartman, Bina işletme projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
  • Site, Apartman, Bina yada iş merkezinde yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
  • Site, Apartman, Bina sakinleri arasında memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
  • Site, Apartman, Bina ile ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması, dosyalanması.
  • Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda Genel Kurula sunulması